7 Days to Die Wiki
Advertisement

Górnictwo - wymaga używania narzędzi do zbierania różnych rud surowców wykorzystywanych w piecach, Stacjach Chemicznych i do tworzenia przedmiotów. Wydobywać surowce można za pomocą dowolnego narzędzia lub gołymi rękoma (jest to bardzo niewydajne), ale najlepiej gdy wydobywa się je kilofem lub świdrem. Wydobywanie wyczerpuje wytrzymałość i powoduje niszczenie narzędzi. Im niższa wytrzymałość gracza i jakość narzędzia, tym wolniej wydobywa się złożę surowca i otrzymuje się mniej zasobów.

Narzędzia do wydobywania[ | ]

Glina

Złoże gliny w porównaniu do trawy (glina na lewo, trawa na prawo)

Do narzędzi wykorzystywanych w górnictwie należą:

 • kamienny topór
 • kamienna łopata
 • żelazny kilof
 • żelazna łopata
 • stalowy kilof
 • stalowa łopata
 • świder

Kilofy najlepiej nadają się do wydobywanie kamień, żelaza i innych minerałów. Łopaty najlepsze są do wydobywania surowców sypkich takich jak: ziemi, piasek, żwir, piaskowiec oraz innych tego typu surowców. najlepszym narzędziem górniczym jest świder, który szybko wydobywa wszystkie wyżej wymienione surowce i zapewnia największą ilość zasobów. Na szybkość i jakość wydobywania surowców ma wpływ:

 • poziom umiejętności narzędzi górniczych ("Mining Tools")
 • poziom umiejętność "Miner 69ER"
 • jakość narzędzia i jego rodzaj
Zwir

Złoże żwiru

Do wydobywania surowców można też użyć TNT. Ma ono promień wybuchu około 2-3 bloków, więc strefa niebezpieczna dla życia to w przybliżeniu 6 kratek w każdą stronę.

Źródła surowców[ | ]

Głazy[ | ]

Glaz2

Przykładowy głaz

Wydobywanie głazów jest dobrym sposobem na szybkie uzyskanie małych kamieni i rudy żelaza, a także daje szansę na dostarczenie rudy ołowiu, sproszkowanego azotanu i rudy węgla. We wczesnych fazach gry głazy zapewnią ci przyzwoity dostęp do tych zasobów, ponieważ występują na powierzchni oraz są bardzo łatwe do znalezieni.

Powierzchniowe złoża[ | ]

Na każda rodzaju terenu może spotkać małe, występujące nad ziemią stosy surowców. Złoża powierzchniowe ma około 7 bloków danej rudy oraz nigdy nie rozciąga się poniżej powierzchni ziemi. Rodzaje znalezionych złóż powierzchniowych zależą od terenu:

 • Śnieżny Las: Ruda węgla
 • Las: Ruda ołowiu
 • Las Sosnowy: Ruda ołowiu
 • Równiny: Ruda węgla
 • Nieużytki: Ruda Azotanu
 • Spalony Las: Ruda Azotanu, Ruda węgla
 • Pustynia (rzadko): Ruda Azotanu, Ruda węgla, Ruda ołowiu, Łupki naftowe
 • Powierzchniowe złożę węgla

  Powierzchniowe złożę węgla

 • Powierzchniowe złożę azotanu

  Powierzchniowe złożę azotanu

 • Powierzchniowe złożę ołowiu

  Powierzchniowe złożę ołowiu

Podziemne złoża[ | ]

Zloza

Od lewej do prawej: ruda żelaza, ruda węgla, ruda ołowiu, ruda azotanu, łupek naftowy

Podziemne złoża surowców są rozproszone po całym świecie w Navezgane i losowo generowanych światach. Złoża: rudy żelaza, rudy ołowiu, rudy węgla, azotanu potasu i łupków naftowych oraz surowców sypkich: żwiru, piasku, ziemi znajdują się pod ziemią na wszystkich rodzajach terenów (z wyjątkiem złoża łupków naftowych, które są wyłączne na terenie pustynnym). Każdy teren ma dominujący rodzaj rudy, który można napotkać częściej niż pozostałe:

 • Śnieżny Las: Ruda Azotanu
 • Las: Ruda ołowiu
 • Las Sosnowy: Ruda ołowiu
 • Równiny: Ruda węgla
 • Nieużytki: Ruda Azotanu
 • Spalony Las: Ruda węgla
 • Pustynia: Łupki naftowe

Aby dostać się do złóż surowców, należy wykopać szyb aż do warstwy kamienia i zacząć kopać, aby natrafić na złożę jakiejś rudy.

Uwagi:[ | ]

 • Aby dokopać się do kamienia należy skopać górną warstwę ziemi (około 6 bloków)
 • Najprostszym sposobem na zlokalizowanie złoża rudy jest zlokalizowanie naziemnego złoża żwiru i rozpoczęcie kopania w dół
 • Łupki naftowe występują płycej niż inne złoża surowców

Kopanie i integralność strukturalna[ | ]

Podczas kopania należy zachować spójność strukturalną pod ziemią. Kopanie wielkich jaskiń może potencjalnie zagrozić integralności strukturalnej i spowodować zawalenie się jaskini oraz budynków znajdujących się nad nią na powierzchni i je zniszczyć. Dlatego też jeśli konieczne jest wykopanie dużej jaskini należy zbudować filary wspierające strop (np. drewniane ramy), aby zwiększyć utraconą poprzez kopanie integralność strukturalną.

Uwagi:[ | ]

 • Spróbuj kopać tunele tak wąsko, jak to możliwe
 • Oświetlenie kopalni jest bardzo ważne podczas wydobycia. Latarka, pochodni, hełm górniczy lub przenośny reflektor mogą pomóc poprawić widoczność w kopalni]]
Advertisement