7 Days to Die Wiki
Advertisement

Integralność Strukturalna - w 7 Days to Die występuje podstawowa fizyka bloków. Jednym z jej ważniejszych elementów jest integralność strukturalna, opisuje ona ile bloków danego rodzaju można ułożyć jeden obok drugiego w powietrzu nie podpierając ich tak aby nie zostały one zniszczone i nie zawaliły się. Dzięki integralności strukturalnej budowanie w 7 Days to Die jest trudniejsze niż w innych grach tego typu (np.: Minecraft).

Podstawy[ | ]

Bloki w grze posiadają dwie główne właściwości:

Maksymalne obciążenie[ | ]

Maksymalne obciążenie opisuje jaki łączny ciężar innych bloków może wytrzymać dany blok aby konstrukcja się nie zawaliła.

Ciężar[ | ]

Ciężar opisuje wartość ciężkości bloku.

Przykład (drewniana rama (36/6)):
 Maksymalne obciążenie - 36
 Ciężar - 6
 36÷6=6

Z podanego wyżej przykładu możemy wywnioskować, że do boku drewnianej ramy można przymocować sześć innych drewnianych ram aby konstrukcja nie zwaliła się. Jeśli zostanie postawiony siódmy blok to zawali się on.

Jeśli na przykład do drewnianej ramy przymocować blok metalu (masa= 20) nie zawali się on ale kolejny już tak (2·20=40 40>36).

Budowa w Pionie[ | ]

Stabilność konstrukcji w pionie jest nieskończona. Można układać bloki bez żadnego ograniczenia, a budowla nie zawali się. Jedynym ograniczeniem przy budowie w pionie jest górna granica mapy (około 250 bloków od podłoża). Gdy jednak zacznie się budować bloki poziome od pionowego filara wtenczas integralność strukturalna będzie działać na normalnych zasadach.

Można zbudować pionowy filar z drewnianych ram, a na jego czubku postawić jeden blok metalu. Spowoduje to, że nastanie możliwość budowania kolejnych bloków metalu w bok (konkretnie to 16 bloków). Gdyby na szczycie filaru nie było bloku metalu, a poziome bloki metalu zaczęto by budować od bloku drewnianej ramy to można by postawić tylko jeden blok metalu.

Plan1

Opis:

  • Zielony kwadrat - blok, który nie zawali się, ale nie działa na nim integralność strukturalna
  • Żółty kwadrat - blok, który nie zawali się, ale działa na nim integralność strukturalna
  • Czerwony kwadrat - blok, który po postawieniu od razu się zawali
Advertisement