7 Days to Die Wiki

Jedzenie można zdobyć w większości znajduje się w miastach. Oczywiście także można spotkać w pojedynczych budynkach.