7 Days to Die Wiki
Advertisement
Template-info.png Documentation

Szablon służy to tworzenia stylizowanych linków używanych na stronie głównej (7 Days to Die Wiki). Stylizacja wymaga odpowiedniego CSS w MediaWiki:Common.css, MediaWiki:Hydra.css / MediaWiki:Hydradark.css and MediaWiki:Mobile.css.

Zastosowanie

Wszystkie szablony {{FP link}} muszą być umieszczone wewnątrz elementu z klasą CSS fplinks.

Linki wewnątrz wiki

{{FP link | strona docelowa | tekst do wyświetlenia /opcjonalny 
| image = link do pliku /opcjonalny 
| width = <normal/wide/full> /opcjonalny 
| imageonly = <true/false> /opcjonalny 
| plain = <true/false> /opcjonalny 
}}

Linki zewnętrzne

{{FP link | url = strona docelowa | tekst do wyświetlenia /opcjonalny 
| image = link do pliku /opcjonalny 
| width = <normal/wide/full> /opcjonalny 
| imageonly = <true/false> /opcjonalny 
| plain = <true/false> /opcjonalny 
}}

Parametry

Linki wewnątrz wiki

strona docelowa
Docelowa strona. Wymagany.
tekst do wyświetlenia
Tekst do wyświetlenia zamiast nazwy docelowej strony.

Linki zewnętrzne

|url=
Docelowy URL. Wymagany dla linków zewnętrznych.
display text
Tekst do wyświetlenia zamiast pełnego URL docelowej strony.

Parametry stylu

|image=
Opcjonalna grafika wyświetlająca się nad linkiem.
|width=
Określa rozmiar linku. normal ogranicza szerokość do 25% szerokości elementu zawierającego szablon. wide zajmuje 33% szerokości. full rozwija link na całą szerokość. Domyślnie: normal
|imageonly=
Jeśli podana jest grafika, ten parametr eliminuje wyświetlanie się tekstu pod grafiką. true włącza tę funkcję, false wyłącza. Domyślnie: false
|plain=
Parametr pozwala na zignorowanie stylowania CSS. true usuwa style wizualne, false używa domyślnego stylowania z arkusza. Domyślnie: false

Przykłady

Linki

<div class="fplinks">
{{FP link | Strona główna | Normal}}
{{FP link | Strona główna | Wide | width = wide}}
{{FP link | Strona główna | Plain | plain = true}}

{{FP link | Strona główna | Full width | width = full}}
</div>

With images

<div class="fplinks">
{{FP link | Strona główna | With image | image = Wiki.png}}
{{FP link | Strona główna | Hidden text | image = Wiki.png | imageonly = true}}
{{FP link | Strona główna | Plain | image = Wiki.png | plain = true}}
{{FP link | Strona główna | Plain | image = Wiki.png | plain = true | imageonly = true}}

{{FP link | Strona główna | Wide with image | image = Wiki.png | width = wide}}
{{FP link | Strona główna | Wide hidden text | image = Wiki.png | width = wide | imageonly = true}}
</div>
Advertisement