7 Days to Die Wiki
Advertisement

Trwałość - jest to wskaźnik ukazujący wytrzymałość danego przedmiotu lub bloku w postaci liczby. Każdy przedmiot i blok ma pewny poziom trwałości.

Trwałość Bloków[ | ]

Twa

Blok z trwałością 250 uszkodzony do 128 punktów

Trwałość w przypadku bloków opisuje liczbę punktów wytrzymałości, jaką posiada blok. Niekoniecznie oznacza to całkowitą trwałość bloku, ponieważ niektóre ulegną rozbicia do innych typów bloków, które mają swoją własną, oddzielną wartość trwałości. Na przykład "blok drewna" ulega degradacji do "drewnianej ramy".

Trwałość Przedmiotów[ | ]

Trwałość danego przedmiotu w grze jest wyświetlana w dwóch różnych miejscach: jako pasek w dolnej części ikony danego elementu i jako liczba wyświetlana tuż nad statystykami (na przykład 102/300) danego przedmiotu. Kiedy wartość wytrzymałości osiągnie 0, broń przestanie strzelać, narzędzie nie będzie już działać, a blok zostanie zniszczony lub zdegradowany na inny blok.

Przedmioty z Jakością[ | ]

Wyt

Kamienna siekierka (na poziomie 322) posiada 368 punktów wytrzymałości (eng.:"Durability"). Na zdjęciu widnieje 338/368 co oznacza, że siekierka była już używana.

Liczba wytrzymałości określa ile razy można użyć danego przedmiotu przed jego zniszczeniem (np. jeśli kilof ma 300 punktów wytrzymałości można go użyć 300 razy) Przedmioty, które mają jakość, posiadają podstawową i maksymalną trwałość. Ta wartość określa zakres maksymalnej trwałości dla przedmiotu o określonej jakości. Na przykład kapelusz może mieć trwałość bazową równą 73, a maksymalną 120. Oznacza to, że jeśli jakość kapelusza wynosi 1, wówczas maksymalna trwałość tego przedmiotu wynosi 73, a jeśli jakość kapelusza jest maksymalna (600), wtedy ma on maksymalną trwałość dla tego przedmiotu (120).

Advertisement