7 Days to Die Wiki
Advertisement

Wytwarzanie - jest to proces tworzenia przedmiotu z jego części składowych, które mogą być znajdywane w różnych lokacjach, wypadać z zabitych zombie, wydobywane, wykonane z innych przedmiotów, itp.

Podczas zwiedzania Mapy, Twoja postać po drodze może znaleźć różne przedmioty i zabrać je do swojego ekwipunku, a następnie tworzyć z nich różne przydatne rzeczy i przedmioty.

Aby tworzyć przedmioty, gracz musi wybrać konkretny przedmiot w menu wytwarzania i jeśli ma (w ekwipunku) potrzebne zasoby do wytworzenia określonego przedmiotu, kliknąć przycisk "Wytwórz" (eng.:"Craft"). Opcjonalnie gracz może wybrać, ile przedmiotów ma zostać wytworzonych, klikając strzałkę w lewo lub strzałkę w prawo. Ilość tę można również zmienić również wprowadzając daną liczbę panelu znajdującym się między dwiema strzałkami.

Jeśli nie można stworzyć przedmiotu (jest wówczas w kolorze jasnoszarym), jest to spowodowane niewystarczającą ilością zasobów, albo tym, że postać nie potrafi wytworzyć przedmiotu (brak schematu lub umiejętności). Aby stworzyć przedmiot do którego jest wymagany schematem, należy najpierw znaleźć odpowiednią książkę lub schemat a następnie go przeczytać.

Niektóre przedmioty (np: sztabka żelaza, sztabka stali) nie mogą być wykonane ręcznie przez gracze. Są do tego potrzebne konkretne stanowiska takie jak: piec, ognisko, warsztat oraz laboratorium chemiczne. Obok przedmiotu, który chcemy wytworzyć znajdują się przyciski oznaczające: listę składników potrzebnych do jego wytworzenia, opis oraz schemat lub umiejętność potrzebna do jego wykonania.

Menu Wytwarzania[ | ]

Menu

Menu Rzemieślnicze

Menu Rzemieślnicze składa się z czterech głównych elementów:

  • Listy przedmiotów (lewy bok)
  • Kategorii przedmiotów (lewy górny róg)
  • Okno tworzenia (prawy, górny róg)
  • Ekwipunek gracza (prawy, dolny róg)
  • Lista tworzonych przedmiotów (lewy, dolny róg)

Lista Przedmiotów[ | ]

Lista przedmiotów jest podzielona na dziewięć kategorii. W lewym górnym rogu widnieje nazwa aktualnie wybranie kategorii. Poniżej znajduje się pasek do wybierania kategorii przedmiotów. Niżej jest przycisk pozwalający ukazać wszystkie polubione przez gracza przedmioty, po środku wyszukiwarkę przedmiotów, a na prawo stroną z przedmiotami na której się aktualnie znajdujemy. Większość miejsca zajmuje lista przedmiotów. Jest ona podzielona na rzędy. W każdym rzędzie znajduje się jeden przedmiot (miniaturka po lewej, nazwa na środku, po prawej stronie znajduje się ikona stanowiska, które jest wymagane do jego wytworzenia, jeżeli nie ma tam ikony to przedmiot można wytworzyć w ekwipunku. Aktualnie wybrany przedmiot jest podświetlony. Jeśli postać nie ma potrzebnych surowców do wytworzenia podmiotu nazwa konkretnego przedmiotu będzie w kolorze jasnoszarym. Jeśli gracz ma możliwość wykonania danego przedmiotu jego nazwa jest w kolorze białym.

Okno Tworzenia[ | ]

W oknie tworzenia znajduje się wiele ważnych informacji. W prawym górnym rogu jest nazwa przedmiotu (wybranego wcześniej w liście przedmiotów), poniżej jego miniaturka, a jeszcze niżej czas potrzebny do jego wytworzenia. W prawym górnym rogu znajdują się przycisku pozwalające wybrać: krótki opis przedmiotu, schematy lub umiejętności wymagane do jego wytworzenia lub listę surowców potrzebnych do wytworzenia danego przedmiotu oraz liczbą posianych w ekwipunku surowców. W lewym dolny rogu znajdują się (od góry do dołu): liczba przedmiotów do wytworzenia wraz z strzałkami i oknem do zmiany tej wartości, przycisk "craft" służący do wytwarzania przedmiotu (jego skrót klawiszowy to "w"), przycisk "favorite" służący do dodawania przedmiotu to listy przedmiotów ulubionych (jego skrót klawiszowy to "s").

Ekwipunek Gracza[ | ]

Jest to okno podzielone na 45 jednakowej wielkości kwadraciki w których gracz może przechowywać przedmioty. Aby wytworzyć jakiś przedmiot surowce potrzebne do jego wykonania muszą się znajdować ekwipunku. W prawym górnym rogu znajduje się liczba ukazująca ilość monet (waluty w grze) znajdujących się aktualnie w ekwipunku. Okno ekwipunku jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to jasnoszare kwadraciki, a druga to kwadraciki tej samej wielkości z symbolem tragarza. Okna z symbolem tragarza symbolizują miejsca, które gdy zostaną zapełnione, spowodują przeciążenie. Wiąże się ono ze spowolnieniem postaci. Z czasem za pomocą umiejętności oraz ulepszeń pancerza możemy pozbywać się kratek powodujących przeciążenie na rzecz zwykłych okien ekwipunku (zmienia się ich wygląd).

Lista Tworzonych Przedmiotów[ | ]

Jest to niewielki, prostokątny pasek podzielony na cztery kwadraty. Każdy przedmiot ma swój czas tworzenia, przez co po kliknięciu przycisku "Wytwórz" przedmiot trafia do kolejki i zniknie z niej w momencie kiedy się wytworzy. Powoduje to, że gracz może tworzyć maksymalnie cztery grupy przedmiotów na raz. Gdy przedmiot jest w trakcie tworzenia w w jednym z kwadracików pojawia się jego miniaturka, liczba przedmiotów pozostałych do wytworzenia oraz czas potrzebny do zakończania wytwarzania. Gracz może anulować wytwarzanie przedmiotów najeżdżając na jego miniaturkę i klikając prawy przycisk myszy. Odzyska wówczas całość surowców przekazanych na wytwarzanie przedmiotu.

Galeria[ | ]

Advertisement